Folúntais: Trí phost mar Oifigeach Forbartha ag Tuismitheoirí na Gaeltachta

Folúntais: Trí phost mar Oifigeach Forbartha ag Tuismitheoirí na Gaeltachta

FOLÚNTAIS: Tá trí phost mar Oifigeach Forbartha á dtairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Oifigeach Forbartha (Dún na nGall) x 2

Oifigeach Forbartha (Teicneolaíocht & na Meáin) x 1

Beidh beirt Oifigeach Forbartha ag obair sa phobal i nGaeltacht Dhún na nGall mar a mbeidh suas le trí Limistéar Pleanála Teanga faoina gcúram. Beidh siad freagrach as seirbhísí, imeachtaí, ócáidí agus scéimeanna Thuismitheoirí na Gaeltachta a eagrú agus a fhorbairt sna ceantair sin. 

Beidh Oifigeach Forbartha eile freagrach as cúrsaí teicneolaíochta san eagraíocht a riar – suíomh idirlín, nuachtlitir, meáin shóisialta, córas clárúcháin srl.

D’fhéadfadh na daoine a cheapfar a bheith lonnaithe in oifig na heagraíochta i nGaoth Dobhair nó i suíomhanna oibre lárnacha eile, atá le roghnú go fóill, sna ceantair ina mbeidh siad ag feidhmiú. 

Tá tuarastal an Oifigigh Forbartha bunaithe ar scála pá d’Oifigeach Feidhmiúcháin sa tSeirbhís Phoiblí (€34,562 – €56,969).

Tá tuilleadh eolais faoi na poist seo, na ceantair a mbeidh daoine ag obair iontu agus conas iarratas a dhéanamh ag www.tuismitheoiri.ie 

Dáta deireanach d’iarratais: 1.00in Dé hAoine 28 Meitheamh 2024 

Cuireann Tuismitheoirí na Gaeltachta cúnamh agus tacaíocht ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.
Tá sé i gceist ag TnaG liosta ionadaithe a bhunú mar chuid den phróiseas earcaíochta seo, a fhéadfar a úsáid le haghaidh folúntais sa réimse seo amach anseo. Is fostóir comhdheiseanna é Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Folúntais: Trí phost mar Oifigeach Forbartha ag Tuismitheoirí na Gaeltachta was last modified: June 11th, 2024 by Freelance Writer

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *